Persbericht Nieuwe Leden expo De Heemsteder 2015 001