KZOD stelt als kunstenaarsvereniging hoge kwaliteitseisen. Het lidmaatschap is dan ook verbonden aan een ballotage.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze secretaris en verwijzen wij u graag naar informatie in de bijlage onder aan het ballotageformulier.

Één van bovenstaande, volledig ingevulde, formulieren per e-mail (bijlage) of per post versturen naar:

Michiel van Hees
Secretaris
Heemsteedse Dreef 9
2103 LL Heemstede
e-mail

Z

Let op!

Wij nemen uw aanmelding in behandeling zodra
€ 25,00 is overgemaakt op rekeningnummer
IBAN NL52 INGB 0000 1514 71,
t.n.v. Vereniging voor Beroepskunstenaars te Heemstede
o.v.v. Ballotage d.d.

Betaling uiterlijk 3 weken vóór de ballotage