KZOD stelt als kunstenaarsvereniging hoge kwaliteitseisen. Het lidmaatschap is dan ook verbonden aan een ballotage.

Deze ballotage vindt tweemaal per jaar plaats, in april en in oktober.
Aanmeldingen dienen binnen te zijn vòòr 15 maart of  vòòr 15 september.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze secretaris of coördinator ballotage en verwijzen wij u graag naar informatie in de bijlage onder aan het ballotageformulier.

Één van bovenstaande, volledig ingevulde, formulieren per e-mail (bijlage) versturen naar:

Francisca Janssen
Coördinator Ballotage KZOD

Z

Let op!

Wij nemen uw aanmelding in behandeling zodra
€ 25,00 is overgemaakt op rekeningnummer
IBAN NL52 INGB 0000 1514 71,
t.n.v. Vereniging voor Beroepskunstenaars te Heemstede
o.v.v. Ballotage d.d.

Betaling uiterlijk 3 weken vóór de ballotage