KZOD-nieuwjaarsgroet-2015

Wij kunnen als vereniging terugkijken op een prachtige afsluiting van 2014

  • Wij zijn er als vereniging in geslaagd om een mooie verantwoorde inhoudelijke expositie over een moeilijk thema in DE Waag te brengen onder de titel “wat we niet willen zien”,
  • Verder heeft een grote groep tekenaars zich gemanifesteerd gedurende een hele week en hebben zij een creatieve omgeving van spanning en ontspanning in de tekenzaal gecreëerd en vele bezoekers geportretteerd.  Een vijftal burgemeesters, verschillende andere bekenden en tal van onbekenden zijn langs geweest.  De organisatie, publiciteit was optimaal  in kranten en zelfs tweemaal op TV,
  • Wij hebben ons financieel streefbedrag van € 1.500,00 ruimschoots verdubbeld, te weten: € 3.015,00.

Proficiat aan al deze betrokken leden!

In volle vaart gaan we het nieuwe jaar in ….
Op zondagmiddag 4 januari wordt een vijftal nieuwe leden verwelkomd in DE WAAG met een expositie. Het aantal actieve leden  van de Vereniging wordt daarmee  versterkt, waardoor we in staat blijven om meerdere  gezamenlijke activiteiten op touw te zetten

Tenslotte een trendbreuk in onze geschiedenis met nieuwe mogelijkheden om te exposeren. De KZOD heeft voor 2015 de programmering en coördinatie van de exposities in de Kloostergangen van het Stadhuis als taak gekregen.

Op vrijdag 9 januari  zullen we dit vieren met een opening en nieuwsjaarreceptie, die bijgewoond zal worden door de wethouder. Zeer binnenkort ontvangen alle leden het jaarprogramma van de exposities van De Waag en van de Kloostergangen met nog vele mogelijkheden om daar concrete invulling aan te geven.

Namens de vereniging dank aan zovelen voor publiciteit, kaarten, lay-out  en invoeren nieuwe huisstijl, nieuwe vlaggen op De Waag,  up to date houden website, nieuwe initiatieven, inrichting en renovatie tekenzaal, uitwisseling met andere verenigingen,  programmering van exposities, onderhoud Waaggebouw, verzorging openingen, organisatie vrijwilligers secretariaat, administratie  etc. etc. ect.

De vereniging bewijst overduidelijk haar bestaansrecht door de inzet van zovelen.

Ik wens een ieder een  creatieve voortzetting in 2015!

namens het bestuur, voorzitter

Leo van Velzen