Kunst Zij Ons Doel ( KZOD) is een vereniging van kunstenaars die al sinds haar oprichting in 1821 haar thuisbasis heeft in het monumentale pand De  Waag aan het Spaarne in Haarlem.

Daar organiseert KZOD elke 3 weken wisselende tentoonstellingen van hedendaagse kunst van zowel eigen leden als van kunstenaars van buiten. Ook worden door KZOD elke 6 weken soortgelijke tentoonstellingen in de Kloostergangen van het stadhuis van Haarlem verzorgd.

KZOD gelooft in de kracht van kunst en de passie ervoor verbindt de leden. Daarbij is de ambitie vooral het tonen van kunst aan een breed publiek. Om daar een nauwere band mee op te bouwen bestaat de mogelijkheid “Vriend van KZOD” te worden.

Vrienden van KZOD ondersteunen onze programma’s en dragen bij aan het in standhouden van onze moderne expositieruimte en de bijzondere, historische Teekenzaal.

Als Vriend wordt u uitgenodigd voor de openingen van tentoonstellingen van onze kunstenaars in Galerie DE WAAG en de Kloostergangen. Daar ontmoet u de professionele kunstenaars, die u graag rondleiden, en andere Vrienden en kunstliefhebbers. Ook kunt u tentoongesteld werk kopen.

KZOD biedt u daarnaast de mogelijkheid zelf een workshop te organiseren of tekencursussen te volgen onder leiding van KZOD kunstenaars. Tekensessies vinden plaats op woensdagavond en vrijdagochtend in de Teekenzaal van De Waag. Kijk op onze website. Daarnaast is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens De Salon, iedere laatste dinsdag van de maand, in proeflokaal in den Uiver aan de Riviervismarkt te Haarlem.

Met uw steun kunnen wij onze kunstzinnige en artistieke ambities mogelijk maken. Vrienden van KZOD wordt een jaarlijkse bijdrage van tenminste € 20,= per jaar gevraagd. Deze bijdrage dekt de kosten van de aan u te verzenden uitnodigingen voor de exposities. Een hogere bijdrage of een eenmalige donatie wordt uiteraard ook zeer op prijs gesteld.

Wij verwelkomen u graag als Vriend

Ellen Wolff,
Voorzitter

velden met een * verplicht invullen

Ik meld mij aan door overmaking van € 20,00 op rekening IBAN NL52 INGB 0000 1514 71, t.n.v. Vereniging Voor Beroepskunstenaars Kunst Zij Ons Doel, 2101 PL te Heemstede, onder vermelding van: vriend worden van KZOD.

Uw gegevens

reCAPTCHA is required.

U kunt zich ook aanmelden door € 25,00 over te maken op
rekening IBAN NL52 INGB 0000 1514 71,
Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden.
t.n.v. Vereniging Voor Beroepskunstenaars Kunst Zij Ons Doel, 2101 PL te Heemstede,
onder vermelding van: vriend worden van KZOD.

Of u schrijft uw verzoek om vriend te worden naar:

Penningmeester KZOD