De jaarlijkse kosten voor een lidmaatschap voor professionele kunstenaars is € 120,- per jaar.

De KZOD functioneert zonder directe overheidssubsidie. Dat kan alleen doordat zoveel leden trouw zijn aan de vereniging.
De contributie is de belangrijkste inkomstenbron van de KZOD! Door uw lidmaatschap maakt u het mogelijk dat de KZOD alle genoemde functies voor haar leden vervult en kan blijven vervullen.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Het kan worden opgezegd, schriftelijk of per e-mail, maar uiterlijk vóór 1 november voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar.

U krijgt altijd een bevestiging van de ontvangst van uw opzegging.

Toelating tot onze vereniging betekent:

  • Mogelijkheid tot het indienen van tentoonstellingsaanvragen
  • Mogelijkheid deel te nemen aan ledententoonstellingen
  • Mogelijkheid tot bijwonen van en stemmen in de Algemene Ledenvergadering
  • Actieve deelname aan verenigingsactiviteiten.

Het KZOD ballotageformulier kunt u hier vinden.