• Deze website wordt met uiterste zorg samen gesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, onjuistheden kunnen echter voorkomen. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. KZOD aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie,  alsmede technische storingen.
  • Wij gebruiken foto’s van kunstwerken van onze leden of ander beeldmateriaal als onderdeel van onze site.
  • Op alle foto’s van onze leden zijn auteursrechten van toepassing. Voor het gebruik van onze foto’s moet dus toestemming gevraagd worden.
  • Wie zonder toestemming een foto, beeldmateriaal, gebruikt, maakt inbreuk op het auteursrecht. Het doet niet ter zake of het gebruik commercieel is, of de naam van de auteur vermeld wordt, of wat dan ook.
  • Enig commercieel gebruik van de foto’s/beeldmateriaal ( voor bijvoorbeeld gedrukte media ) dient men rechtstreeks met de maker van de foto te regelen, de naam van de kunstenaar c.q. maker van de foto staat onder of boven het artikel.
  • Het verwijderen van een aan copyright onderhevige foto, na facturering op een website verandert niets aan het voormalig illegaal gebruik. Dat staat immers vast (d.m.v. een screendump) en de duur van het gebruik is volkomen irrelevant voor het ontstaan van de totale betalingsverplichting.
  • De toeslag voor illegale foto’s op het normale tarief is bedoeld als compensatie voor de schade die ondervonden wordt door dit gebruik. Anderen kopen netjes gebruiksrechten en de kunstenaar lijdt door illegaal gebruik een aanzienlijke imagoschade en commerciële schade bij zijn of haar legale afnemers.
    Er is ook commerciële schade door het weglaten van de naamsvermelding van de kunstenaar. Tevens is er schade door verlies van inkomsten als anderen daardoor gestimuleerd worden tot hetzelfde illegaal gebruik, omdat de pakkans gering is. Ontdekking is dikwijls slechts toevallig, maar alle gevallen zal er een factuur gestuurd worden.