Exposities en portretschilderen in De Waag en De Kloostergangen

Het thema van de Open Monumentendagen luidt dit jaar “Boeren, Burgers en Buitenlui”, thema van dit landelijk evenement waar de kunstenaarsvereniging KZOD, residerend in De Waag, al gedurende vele jaren een speciale tentoonstelling aan wijdt. De 14 deelnemende leden exposeren hun werken evenals voorgaande jaren zowel in de Waag aan het Spaarne als in de Kloostergangen van het Stadhuis aan de Grote Markt in Haarlem. “Boeren, Burgers en Buitenlui”, een thema gebaseerd op de uitroep waarmee de stads- of dorpsomroeper eeuwenlang de aandacht van zijn
publiek trok. Het zijn met name koeien, behorend tot de agrarische omgeving van de 1ste categorie aangesprokenen (“Boeren”), die de exposerende beeldend kunstenaars hebben geïnspireerd. Op treffende, soms humoristische, wijze afgebeeld in de schilderijen van Joke Kokkelkoren, Christine Peursum, An Luthart en Emilio Sanchez Diaz. Alhoewel het zwaartepunt in de tentoongestelde werken gebaseerd is op het agrarische bedrijf zijn ook aspecten rond stads en dorpsbewoners (“burgers”) en bewoners op het platteland (“buitenlui”) terug te vinden in de schilderijen van Josée Gouda, Francisca Janssen, Olga van der Klooster, Coby Kluitman, Hannes Kuiper en Barbara Schröder. En in de foto’s van Adriaan Brand en de beelden van Marion Ruting en Ellen Wolff.

Naast deze tentoonstelling vindt gedurende beide “open dagen” (zaterdag 9 en zondag 10 september) zowel in De Waag (tekenzaal) als in de Kloostergangen een bijzondere activiteit plaats. Op beide dagen wordt vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur door leden van de kunstenaarsvereniging portret getekend. Bezoekers worden uitgenodigd – tegen een vergoeding – een portret van zichzelf te laten maken. Een activiteit welke gedurende de afgelopen zomermaanden al in diverse Haarlemse hofjes heeft plaats gevonden. De opbrengst hiervan gaat voor een deel naar het Goede Doel. Te weten de organisatie van  “De Dag van de Ontmoeting” op 9 december a.s. samen met de Antonius Gemeenschap Nieuwe Groenmarkt Kerk te Haarlem.

De feestelijke opening van deze tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 8 september a.s. om 16.30 uur in de Kloostergangen. De opening zal geschieden door Ellen Wolff, voorzitter van KZOD en drijvende kracht achter het Place du Tertre project. Gastspreker is Klaartje Pompe van het Noord-Hollands Archief met een lezing onder de titel “Kunst in het Klooster”.

De tentoonstelling is in de Waag vanaf donderdag 7 september tot en met zondag 17 september (vanaf 13.00 tot 17.00 uur) te bezichtigen en in de Kloostergangen gedurende werkdagen (tussen 08.00 en 17.00 uur) vanaf woensdag 6 september t/m vrijdag 27 oktober.

Beide locaties zijn op zaterdag 9 september vanaf 10.00 uur en op zondag 10 september vanaf 12.00 uur geopend.

Voor verdere informatie: www.openmonumentendag.nl , https://www.facebook.com/KZOD en www.haarlemcultuurfestival.nl

Jan Reijnders

Adriaan Brand

Adriaan Brand

Emilio Sanchez Diaz

Emilio Sanchez Diaz

Joke Kokkelkoren

Joke Kokkelkoren