Solo expositie van Miep den Haan “OMZIEN”
In Galerie De Waag exposeert Miep den Haan haar werk van de laatste vijf jaar.
De expositie start op donderdag 3 juni en is te zien t/m zondag 4 juli.

Miep studeerde in 2015 af aan de Kunstacademie Haarlem/ Leiden met een serie portretten
van religieuzen. Ieder jaar werkt zij met een ander thema. In de huidige expositie kijkt zij
terug vanaf 2016 tot heden.
In 2016 was zij geboeid door koeien. Ze schilderde en tekende ze in de wei. Maar ook de
geslachte koe vond zij in al zijn schoonheid kwetsbaar. Als dochter van een slager was het
abattoir haar niet vreemd!
In 2017 schilderde zij een serie van haar oude poppen. Sommige lagen uit elkaar, ook hier
kwam de kwetsbaarheid naar voren.
In 2018 zag zij tijdens een vakantietrip veel was hangen buiten, op heel bijzondere plekken.
Hoe kan het dat al deze mensen hun was ophangen in de straat waar auto’s rijden of
ophangen boven de tafeltjes van een restaurant. In dat jaar deed Miep ook weer mee aan de
Haarlemse Kunstlijn. Zo kwam zij op het idee om van haar waslijnen” kunstlijnen” te maken.
Op ieder gewassen kledingstuk schilderde zij een scene van een bekend werk van een
beroemde schilder. Zo ontstonden meerdere bijzondere waslijnen.
In 2019 werd Miep getroffen door het beeld van bedelaars in Rome en Lissabon. De
kwetsbare mensen waardeerden het dat zij ze aansprak en vonden het goed dat ze werden
gefotografeerd. De beelden inspireerden haar tot het maken van een serie portretten van
deze mensen.
In 2020 brak corona uit. “Als hechte familie konden we elkaar niet meer bezoeken”. In deze
periode heeft Miep portretten gemaakt van haar familie. Iedereen stuurde drie foto’s in, uit
verschillende fasen van hun leven. Hiermee is zij portretten gaan schilderen.

Vanaf 2015 is Miep ook gaan beeldhouwen. De tegenstelling tussen het veelal realistisch
schilderen en het hakken in een steen blijkt een mooie combinatie. Ook hierin komt zij de
kwetsbaarheid tegen. Soms breekt de steen of vliegt er een stuk af. Het polijsten van de
steen vraagt veel geduld.
Werk van Miep is ook te zien op haar website www.miepdenhaan.exto.nl.

De expositie is op afspraak te bezoeken vanaf donderdag 3 juni t/m zondag 4 juli.
Er mag, gezien de Corona maatregelen slechts één persoon tegelijk naar binnen.
Hiervoor kan een tijd gereserveerd worden tussen 13.00 uur en 17.00 uur.
U kunt reserveren op het webadres www.miepdenhaan.exto.nl of reserveer via Whatsapp/mobiel naar 0643184529

aanmelden moet voor 18.00 uur de dag voor het bezoek