Bron: Haarlems Dagblad, 24 augustus 2019.
Verslag, verslaggever kunstredactie: Nuel Gieles.
Foto’s: United Photo’s / Paul Vreeker.

Link naar het artikel ‘Meer dan bestuurslid alleen’ pdf.