n.a.v. het overlijden van kunstenaar en KZOD lid een mooi in memoriam bericht. Met dank aan voormalig KZOD secretaris Jan Reijnders die ons wees op één van zijn eerste persberichten.

Marjan van Berkel en Joop Rooijers exposeerden in 2009 in De Waag. Hun onvoorwaardelijke liefde voor elkaar werd in woord en beeld uitgedrukt.

Kunstenaarspaar zien elkaars schilderijen als brieven vol romantiek

Het befaamde kunstenaarspaar Marjan van Berkel en Joop Rooijers tonen de komende weken in mei hun schilderijen in Galerie De Waag aan het Spaarne in Haarlem. Speciaal voor deze duo-tentoonstelling hebben Marjan en Joop een voor hen toepasselijk thema gekozen: zij tonen schilderijen als brieven naar elkaar in de vorm van dierbare herinneringen.

Zoals Marjan vertelt wat zij ervaart bij het kijken naar de schilderijen van haar Joop: het is de romantiek van het schilderen. Het is in haar ogen eigenlijk suggestief realisme, schilderijen die overduidelijk iets laten zien, maar vraagt zij zich af: wat is het eigenlijk? Wat stelt het voor? Het is een vraag die de bezoeker van de Waag zelf moet beantwoorden maar gesteld kan worden dat het licht, het kleurgebruik en de herkenbare schildertoets een genoegen vormen om de schilderijen van Joop Rooijers te bekijken.

Marjan van Berkel zelf laat op deze duo-expositie voornamelijk kleiner werk zien dat is ontstaan naar aanleiding van het schrijven van brieven. Schilderijen als brieven aan haar geliefde. Zoals Marjan het in haar eigen woorden tot uitdrukking brengt: het zijn voor haar noodzakelijke “Spele rijtjes”geworden die zij wil koesteren als een dierbaar kleinood.

Jan Reijnders