Vishal Expositie ‘Die Wahlverwandtschaften’

Geïnspireerd door het thema van de komende Vishal expositie “Die Wahlverwandtschaften” heb ik twee collega’s benaderd om samen te gaan exposeren: Peter Hoogland en Jaap Binnema. Twee beeldend kunstenaars waar ik qua werk en qua persoon affiniteit mee heb. Peter Hoogland met z’n prachtige wandobjecten en Jaap Binnema, veelzijdige beeldend kunstenaar en zelfs meer dan dat: afgestudeerd arts, afgestudeerd theoloog, voormalig huisarts, voormalig predikant en vermaard schrijver. Lees hieronder zijn prachtige verwoording van ons statement: Ruimte en materie.

Jacintha Reijnders
(werk van Jacintha boven dit bericht)

[divider]

Materie: Wij komen uit de aarde. Dat bindt ons allemaal en dat bindt zeker ons drieën. In ons werk is de materie voelbaar aanwezig: oermaterialen, hout, steen, klei, metaal. Wij houden van hun fysieke zeggingskracht.

Ruimte: Maar waar komt de ruimte in beeld?
Voor de duidelijkheid, het gaat ons om de door mensenhand geschapen ruimte, zeg de architectuur. En daarin heeft ruimte een dubbel gelaat. Zij is ijl, een spel van licht en donker, van weerkaatsende geluiden. Tegelijk bestaat ze dankzij beslotenheid, begrenzing door muren, wanden, daken. En daarmee raakt ze dus weer aan materie.

In ons werk zijn al die elementen zichtbaar en voelbaar, maar voor deze expositie moest een keuze worden gemaakt. De nadruk lijkt te liggen op wat de ruimte aan het oog onttrekt ofwel aarzelend toegang biedt. Alsof we buiten blijven staan.
In het werk van Peter Hoogland lijkt de toegang echt afgesloten. Dat is echter geen ramp. De eigen schoonheid van de wand blijft staan.
Jacintha Reijnders opent voorzichtig de deuren. Daarachter is het donker. Niet als dreiging, maar om je de vrijheid te geven je eigen ruimte te creëren.
Jaap Binnema toont een bijna transparante en zondoorschenen omhulling die ondanks de duidelijk aanwezige muren erachter, toch ook even de grens tussen binnen en buiten lijkt op te lossen.

Jaap Binnema

Peter Hoogland