Printversie PDF interview Frouwine vangt begeerte in verf.
Bron: Haarlems Dagblad, 28 juli 2018.
Verslag verslaggever kunstredactie HD Nuel Gieles.
Foto United Photos/Toussaint Kluiters.