Helene Koopmans uit Amstelveen exposeert gedurende de maand november in de expositieruimte van De Waag aan het Spaarne in Haarlem. Met een geheel nieuwe serie tekeningen die Helene presenteert onder de titel “Stranger Things”. Op haar uitnodigingskaart gaat deze jonge beeldend kunstenares hier uitvoerig op in. Haar streven is om de tegenstelling tussen binnen en buiten te vertalen in een binnen en buitenwereld met als resultaat beelden met een vervreemdend effect.

Een thema dat raakvlakken heeft met haar voorgaande serie rond z.g. “Imaginaire constructies” waarmede Helene de afgelopen jaren de aandacht trok. Fantasievolle constructies die bij de aandachtige toeschouwer verwondering kunnen wekken en zelfs op het “verkeerde been” kunnen zetten. Is het waar wat zij zien of zit er toch iets achter? De omschrijving verbergt immers een contradictie: het zijn waarneembare  constructies, soms mysterieuze composities, maar het is meer dan denkbeeldig: je kijkt er immers naar. Een bijzondere tentoonstelling van tekeningen die een sfeer  opwekken van hersenschimmen, van hallucinerende beelden waar je je langdurig in kunt verdiepen. Tekeningen waarin sprake is van mysterieuze contrasten, van een geraffineerd lijnenspel die kunnen leiden tot een creatieve zoektocht. Zoals Helene ook beoogt en tot uitdrukking brengt in haar eigen woorden: als een ontdekkingsreiziger door de tijd die in deze wereld wordt betrokken.

Deze tentoonstelling in de Waag (Spaarne 30) loopt vanaf donderdag 16 november tot en met zondag 3 december 2017.
De openingstijden zijn: donderdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

De opening van de expositie vindt plaats op zondag 19 november om 16.00 uur.

Zie ook www.helenekoopmans.nl  en www.facebook.com.

Jan Reijnders