persbericht-expositie- KZOD-kloostergang-maart-2009