De komende weken in juni exposeren twee beeldend kunstenaars uit Haarlem in de Waag aan het Spaarne met werk onder een intrigerend thema: Imperfectie. Bestudering van hun beider werk kan bij de bezoeker van deze expositie zeker gevoelens in die richting oproepen. Waarom lijken de beelden van Marie-Thérèse Dijkman zo droevig en ogen ze zo kwetsbaar? En waarom heeft die vrouw een emmer over haar hoofd, zoals te zien is op een van de werken van Jolanda? In de visie van het duo zijn hun creaties in al hun eventuele imperfecties, juist dóór die imperfectie perfect. Want daar gaat het volgens hen om, rauwe echtheid, uniekheid  en authenticiteit. Citerend: Perfectie is vaak saai, de wereld is immers niet perfect en we kunnen haar nooit naar onze hand zetten. Als Marie-Thérèse beeldhouwt of Jolanda fotografeert, zoeken zij daarom onbewust vaak naar het tegenovergestelde van perfectie: het authentieke. De niet-perfecte dingen, het natuurlijke. Het gaat in hun werk om de schoonheid van het vergankelijke, de asymmetrie, de eenvoud, het niet pretentieuze en de liefde voor oude en verweerde objecten.

Zowel Marie-Thérèse als Jolanda doen hun inspiratie op uit de niet-perfecte objecten om zich heen en zijn van mening, dat het je als mens bewust maakt van de eigen vergankelijkheid en de kwetsbaarheid van de wereld om ons heen. Niets is namelijk eeuwig, niets is af, niets is perfect. Perfecte kunst is in de ogen van Marie-Thérèse en Jolanda een zinloos streven. Leven met imperfectie is een proces van loslaten. Loslaten van denkbeelden die je onderweg hebt opgedaan, loslaten van de norm die ons is aangepraat.

Marie-Thérèse vangt haar imperfectie in de vorm van poppen aan touwtjes of stokjes, die niet worden gehinderd door zwaartekracht of vermoeidheid en niet de invloed ondergaan van het bewustzijn. Haar werken zijn ontdaan van schoonheid en tonen melancholie en droefenis waarmee ze lijken los te komen waarin het gevangen zat, bevrijd van de vastomlijnde betekenis. Bij Jolanda begint alles met het ontstaan van leven wat Jolanda verbeeldt door het kwetsbare en bijzondere van een ei. Met foto’s en ruimtelijk werk zien we, dat in alles een barst zit en juist door die barsten komt het licht naar binnen. Voor “Imperfectie” onderzoekt Jolanda ook de relatie van planten met mensen. Volgens Jolanda bootsen de planten op een bijzondere wijze de mens na in hun poging zichzelf perfect te tonen.

De werken van Marie-Thérèse en Jolanda zijn vanaf donderdag 6 juni tot en met zondag 23 juni te bezichtigen in Galerie De Waag, Spaarne 30 te Haarlem.

De opening van deze tentoonstelling wordt verricht door fotograaf Adriaan Brand op 2e Pinksterdag: maandag 10 juni om 15.00 uur.

De openingstijden van de Waag zijn: donderdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Zie ook de uitnodiging voor de expositie, www.marietheresedijkman.nl , www.artamis.123website.nl en www.facebook.com/kunstzijonsdoel.