Namens het bestuur en alle leden, Helene gefeliciteerd!