Kunst als menselijk manifest

Ontworteld is het thema van een spraakmakende expositie in de historische Kloostergangen van het Haarlemse Stadhuis aan de Grote markt. Met een affiche als een mokerslag: een donkere voetafdruk naast een ontroerend gedicht van Lucebert. Voor de bezoeker is de toelichting van de organisatoren van belang: Wij willen als KZOD aansluiten bij de tijdgeest, die vrijwel dagelijks in zeer concrete vormen op ons afkomt; vluchtelingen, migranten, mensen op drift, op zoek naar bescherming, veiligheid. De wortels worden losgeslagen door geweld en armoede, vandaar het thema ontworteld. Met deze tentoonstelling toont de kunstenaarsvereniging ondubbelzinnig haar engagement met de vluchtelingenproblematiek. En meer dan dat: de netto-opbrengst van de geexposeerde werken gaat rechtstreeks naar Vluchtelingenwerk! Vanaf medio november heeft een aantal beeldend kunstenaars tesamen met vluchtelingen uit diverse landen in wekelijkse workshops in Belcanto (het voormalige Belastingkantoor in Schalkwijk) aan deze tentoonstelling gewerkt. De voet is letterlijk een voetafdruk op papier van een vluchteling.

De getoonde kunstwerken geven de thema’s op treffende wijze weer: verdrietige, machteloze mensen, vooral kinderen, bootjes als achtergelaten wrak, verlaten, verwoeste steden. Indrukwekkend is ook de serie tekeningen van syrische vluchtelingen, gemaakt in het AZC in Almelo met als titel: “Hier zijn Wij”. Kortom: een bijzonder tentoonstelling met indrukwekkende beelden. Hier kan men zeker spreken van kunst als een menselijk manifest. Een aantal jaren geleden formuleerden kunstenaars middels een manifest een nieuw begrip over kunst. Kunst niet als instrument, niet als aanbod waar vraag naar is, maar kunst als een vraag waarop het antwoord je kijk op het leven kan veranderen. Een uitspraak die zonder meer van toepassing is op deze expositie.

De exposerende KZOD kunstenaars zijn: Marjan van Berkel, Lizan van Dijk, Caroline Doornenbal, Coby Kluitman, An Luthart,  Marja ten Hoorn, Emilio Sanchez Diaz, Wim Tromp, Ria van Kooten, Eva van Lis, Ada Kors, Maartje Hinse, Rob Daniels, Leo van Velzen en Ellen Wolff. De exposerende vluchtelingen zijn: Sajede Khazrai (Iran), Marwa-Hamwi (Syrie), Boekilo Swedy Joseph (Congo), Mahina Kitanda (Burundi) en Charles Olawale (Nigeria). De tentoonstelling is (gedurende werkdagen vanaf 08.00 tot 17.00 uur) te bezichtigen vanaf dinsdag 19 januari  t/m vrijdag 4 maart 2016. De opening op vrijdag 22 januari door Burgemeester Bernt Schneiders zal vanaf 16.00 uur worden voorafgegaan door een optreden van een Syrisch/Iraans muziekensemble en een voordracht door Haarlems Stadsdichter Nuel Gieles. Zie ook en  www.facebook.com/kunst.zijonsdoel

Jan Reijnders