(1925-2006)
Joop liet ons naast zijn schilderijen, honderden tekeningen na.
Toen wij na zijn dood opnieuw zijn werk bekeken, bleek dat veel van zijn tekeningen voor ons onbekend waren. Wij vonden ze heel bijzonder en dat voedde onze wens om vooral de tekeningen nog een keer onder de aandacht van een groter publiek te brengen door middel van een expositie.
De tekeningen maken het grootste deel van Joops oeuvre uit en zijn, hoewel minder bekend dan de schilderijen, zeker net zoveel de moeite waard.
Ze zijn vaak surrealistisch, humoristisch of absurdistisch van aard en uniek wat stijl betreft.
De tekeningen hebben vaak het menselijk falen, de stunteligheid van de mens en de menselijke onvolkomenheden in al zijn facetten als onderwerp.
Belangrijke terugkerende elementen zijn ook: de onwereldse landschappen, werkelijkheden tussen dromen en waken, de natuur in de brede zin van het woord en alternatieve dierenrijken.
Joop werd geraakt door mensen aan de rafelranden van de maatschappij.
Hij was een bescheiden en zachtmoedig mens, maar kon fel worden bij onrecht en dat beeldend uiten.
Het tekenen ging hem gemakkelijk af. Hij was daar eigenlijk altijd mee bezig.

Joop werd geboren in de Dapperbuurt in Amsterdam. Hij groeide op in een eenvoudig gezin met ouders die een brede maatschappelijke belangstelling hadden.
Joop kreeg van huis uit een socialistische en christelijke levenshouding mee.
Zijn kinderjaren beleefde hij in de armoedige crisistijd van de dertiger jaren.
De oorlog was voor hem, een opgroeiende jongen, een tijd vol met angst, spanning en honger.

Na de oorlog weigerde Joop vanwege gewetensbezwaren militaire dienst. Hij moest toen ongeveer 5 jaar vervangende dienstplicht doen. Hij werkte o.a. in een psychiatrische inrichting en hij hielp mee met het ontginnen van heidevelden t.b.v. de landbouw. Zijn tekening genaamd “politione acties” gaat over dit onderwerp.
Na deze periode ging hij eerst bij een bank aan het werk en later werd hij maatschappelijk werker.
In zijn vrijetijd was hij o.a. bezig met toneel en muziek, literatuur, geschiedenis en theologie.

Eind jaren 60, begin jaren 70 volgde Joop op de Zaterdagateliers in Haarlem teken- en schilderlessen. Zijn leermeesters daar waren onder andere Willem Snitker en Jan Jacob Mulder.
Joop ontdekte dat hij talent had en vanaf eind jaren ’70 ging hij zich helemaal op de beeldende kunst toeleggen.
Met name zee en duinen waren een inspiratiebron.

In 1975 werd Joop lid van de oudste kunstenaarsvereniging in Nederland, “Kunst Zij Ons Doel” te Haarlem. Hij exposeerde onder andere in de Waag en in de Vleeshal, deed diverse keren met de kunstlijn mee, exposeerde diverse malen in zijn eigen atelier en op verschillende andere locaties.

Door ziekte kon Joop na 1995 helaas niet niet meer werken.

Wij zijn de mensen van KZOD heel erkentelijk dat zij ons in de gelegenheid stellen om met name de tekeningen van Joop nog een keer door middel van deze expositie onder de aandacht van een groter publiek te brengen.

Ina, Vincent en Jeroen Ockers