Blijf op de hoogte van ons nieuws over bijzondere verhalen, activiteiten, exposities, lezingen, workshop enz. van KZOD. De nieuwsbrief wordt 1x in de vier tot zes weken per e-mail verstuurd en is te vinden op onze website www.kzod.nl

Social media
Volg ons via social media. We zijn actief op Facebook kzodfacebook.nl en via Instagram op gallerydewaag en dekloostergangen

Praktische informatie
Tot 10 februari zal Galerie de Waag en de Teekenzaal gesloten zijn.
De expositie “Modellen” kan vanwege de lock-down momenteel niet fysiek bezocht worden, maar is te zien op onze website www.kzod.nl. Zo ook de expositie “De Elementen” in de Kloostergangen. Of deze laatste ook fysiek te bezichtigen zal zijn in de Kloostergangen, hangt af van de maatregelen van de overheid ná 9 februari 2021.
Raadpleeg de website www.kzod.nl voor de actuele informatie.

Deze wekenlange sluiting heeft financiële gevolgen voor KZOD. Er zijn o.a. geen inkomsten meer middels verkoop van kunstwerken, tekensessies met onze leden en gasttekenaars vonden geen doorgang en KZOD heeft afscheid moeten nemen van kunstenaarsvereniging “De Acht” die de Teekenzaal van ons huurde. Gelukkig heeft de gemeente een subsidiemaatregel getroffen, aangevraagd door onze penningmeester, om de huurverhoging te compenseren.

Ná deze lange periode van Lock down zullen wij workshops gaan opzetten die door leden van KZOD georganiseerd en gegeven gaan worden. Alle leden worden daar zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht zodat zij zich kunnen aanmelden om mee te doen of zelf een workshop te geven.

Maatregelen i.v.m. corona
KZOD heeft een uitgebreid protocol opgesteld, gebaseerd op de maatregelen van het RIVM en de overheid.
Voor vragen rondom exposities in de kloostergangen kun je terecht bij Otie van Vloten
Voor vragen rondom exposities in Galerie de Waag kun je terecht bij Afke Spaargaren

Nieuwe leden
In 2020 heeft de vereniging één nieuw lid verwelkomd: Eveline van der Zaken.
In 2021 zijn er inmiddels drie nieuwe leden bijgekomen, te weten: Anne-Greet List, Maria Niessen en Mark Thatcher.

De nieuwe leden zullen door de voorzitter namens de leden verwelkomd worden en kregen deze week het boek 175 jaar KZOD overhandigd. De expositie van de nieuwe leden heeft door de Lock down niet plaatsgevonden en wordt doorgeschoven. In de eerstvolgende Salon op 26 januari zullen zij zich via Zoom aan de leden voorstellen met een korte introductie over zichzelf.

Kwartaalexposities bij VAN OOIJEN
Het organiseren en uitvoeren van de zgn. KZOD kwartaalexposities bij VAN OOIJEN zal vanaf maart uitgevoerd worden door Otie van Vloten. Samen met leden kan daar 4x per jaar een expositie ingericht worden. Zoals jullie weten is de firma VAN OOIJEN sinds jaar en dag een van onze grootste sponsors en steunpilaar van KZOD in algemene zin. Voor de laatste twee exposities heeft de firma zelfs de vergoeding aan de op het kantoor van VAN OOIJEN exposerende kunstenaars verhoogd omdat de duur van de exposities door de coronasituatie langer was.

Sinterkerst
SinterKerst 2020 was een initiatief van Sarah Maernhoudt en Luuk Dronkert tijdens de in memoriam expositie “Ode aan Mieke“.
Gedurende het Sinterklaasweekend in Galerie de Waag, konden KZOD-leden hun KunstPakje inleveren. Een klein kunstwerkje, gemaakt voor een ander KZOD lid. Welk lid… dát wist je pas op zondag 13 december toen de leden weer terug konden komen om een ander KunstPakje op te halen. De toeloop paste geheel in het coronaprotocol. Iedereen heeft zich voorbeeldig aan het toegewezen tijdslot gehouden.
Het werd een verbindend initiatief genoemd.

KZOD 200 jaar
De commissies KZOD 200 jaar zullen deze maand weer actief contact met elkaar opnemen om ons jubileum verder te gaan voorbereiden. Jullie worden op de hoogte gebracht.

Oproep archief materiaal
Bij deze doet het bestuur een oproep aan de leden om thuis eens op zoek te gaan naar wellicht nog diep weggeborgen archiefmateriaal met foto’s over de historie van KZOD. Er is een commissie Archief 200 en deze commissie doet een oproep naar alle leden om zich, bij interesse, op te geven en zich zo met elkaar te kunnen verdiepen in de historie van KZOD vanaf het 175 jarig bestaan tot op heden.
Je kunt je opgeven bij Marie-Thérèse Dijkman,

Instructiefilmpje
Omdat voor veel KZOD-leden het gebruik van een Zoom-sessie niet iets vanzelfsprekends is, is Joke Kokkelkoren bezig met het ontwikkelen van een instructiefilmpje. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe Zoomen in zijn werk gaat.

Het ZOOM instructiefilmpje zal 25 januari op de website geplaatst worden, zodat iedereen kan meedoen aan de SalonZoom van 26 januari.

We hopen jullie allen ná 9 februari weer te mogen verwelkomen in onze Waag, De Kloostergangen, bij onze tentoonstellingen, tekensessies en alle andere activiteiten.

Het bestuur