10 Belangstellende KZOD leden bezochten de lezing over Wybrand Hendriks  in het Teylers Museum.

Op de foto zittend vlnr. : Vera Bruggeman, Lizan van Dijk en Lucia Bezemer. Staand vlnr.: Kees Kalkman, Afke spaargaren, Ellen Wolff, Mark Thatcher, Joke Kokkelkoren en Coby Kluitman.

In de jaren tachtig van de 18e eeuw was Hendriks vijf jaar lang een van de directeuren van de Haarlemse Teeken-academie.
KZOD is een afsplitsing van Kunstmin en Vlijt uit 1809, een vereniging die op haar beurt weer was voortgekomen uit het Teekencollegie. Het Teekencollegie volgde in 1796 de in 1772 opgerichte Teeken-academie op, die omstreeks 1795 vanwege een slechte financiële positie werd opgeheven.

De expositie over Wybrand Henriks in het Teylers Museum is uitgesteld. De expositie “Vogelpracht” werd verlengd.

Bovenstaande videoimpressie: Vera Bruggeman trad vrijdagmiddag 4 maart op onder begeleiding van de band Prima Vera tijdens de opening van de expositie “Landschappen geïnspireerd op Wybrand Hendriks” in de Kloostergangen van Stadhuis Haarlem.