Op initiatief van de kunstenaarsvereniging “Kunst Zij Ons Doel” (KZOD) is – evenals twee jaar geleden – een samenwerking met het Grafisch Atelier Haarlem tot stand gekomen. Een samenwerking in de vorm van een tentoonstelling gedurende
6 weken, onder de titel Van Nature Grafiek, in de sfeervolle Kloostergangen van het Stadhuis aan de Grote Markt in Haarlem. Een breed publiek kan gedurende de maanden februari en maart kennis maken met de toepassing van diverse grafische kunstvormen. .

Grafiek, afgeleid van het woord krassen of graveren in de Griekse taal, duidt op een werkwijze waarmede  tekens kunnen worden aangebracht. De historie leert ons dat de betekenis ervan door de eeuwen heen beperkt is gebleven tot “drukkunst”. Het uiteindelijke resultaat wordt met grafiek aangeduid. Maar het resultaat kan zonder meer als kunst worden beschouwd. Zoals graficus Ton Martens het simpelweg formuleert: grafiek grijpt in feite op een heel directe manier terug naar een van onze vroegste (grafische) gewaarwordingen; bijvoorbeeld het zien van een voetspoor.

De tentoonstelling toont interessant werk, het resultaat van toepassing van een grote variatie technieken. Jacqueline van Rosmalen hanteert voor het grafisch werk het credo “goede kunst volgt de natuur” en presenteert onder de titel “Loof & Leaves” zeefdrukken op papier en paneel. Het onderwerp natuur heeft ook Aureen Harthoorn geïnspireerd, zij laat tijdens deze tentoonstelling een serie “Lagen en Landschappen” zien, gebaseerd op opgedane beelden en indrukken. Interessant is het kennis te nemen van haar werkproces (houtdruk) waarbij sprake is van een heuse ontdekkingsreis.

Richard Lagerweij maakt tijdens deze tentoonstelling indruk met een groot, langwerpig werk met de illustratie van trekvogels bestaande uit stroken acrylaatglas met daaronder verlijmde zeefdrukken. Terwijl Rosa Navarro middels toevallige patronen werkt, waarbij een wereld van bijzondere vormen wordt geschapen. Onder meer middels cyanotype op perkament papier.

Rob Clous kan tot slot als de nestor onder de exposerende grafici worden beschouwd. Zijn kleuretsen zijn bijzonder interessant, het resultaat van een doorwrocht en secuur werkproces waarbij met behulp van verschillende platen een kleurets ontstaat.

Eindconclusie? Grafiek, blijkt als bijzondere en autonome kunstvorm springlevend! In al z’n facetten bemerkt men een enorme variatie tussen detaillering en verstilling, tussen vakbekwaamheid en onbevangenheid. Een tentoonstelling waardoor grafiek als kunstvorm een stevige impuls zou kunnen  krijgen!

Op vrijdag 15 februari  a.s. om 16.00 uur wordt dit unieke samenwerkingsproject van 21 beeldend kunstenaars geopend door Joost Pollmann, essayist, Volkskrant-recensent en Stripdagen organisator.

Deze tentoonstelling loopt vanaf woensdag 13 februari tot en met vrijdag 22 maart 2019. Geopend tijdens werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Zie verder: www.facebook.com/kunst.zijonsdoel

 Jan Reijnders

Boven aan dit bericht een werk van Rosa Navarro

Jacqueline van Rosmalen

Jacqueline van Rosmalen

Richard Lagerweij

Richard Lagerweij

Rob Clous

Rob Clous