Aan de opening van deze expositie ging een kleine ceremonie vooraf.

Namens haar overleden man, architect en kunstschilder Meindert Rasker,
schonk Fia Eijssens 10 atelierezels aan KZOD.
Als dank voor haar genereuze gift werd zij  tot vriend voor het leven benoemd.
De KZOD is haar erg dankbaar.

Fotografie, met dank aan fotograaf Adriaan Brand.

Link naar de Foto impressie van de opening van de expositie Visioenen.

[hr]

Openingswoord: Arjan Bosch

Kunstenaars …………… de kunst en de visioenen

Wat valt hier over te vertellen?

Je zou bijna kunnen zeggen dat een grote groep kunstenaars afhankelijk is van ingevingen die hen leiden. Die hen inspireren, de geest geven, om visioenen te verbeelden in materialen die zij voor handen hebben en kundig kunnen hanteren. Zo treft u hier veertien visionaire geesten die vergezichten van de ziel tonen. Zo zijn daar: heldere visioenen, inktzwarte visioenen en zo een beetje alles wat er tussen zit. Beelden die, en dat mag u van mij aannemen, recht uit bevlogen zielen komen.

Twee maanden krijgen zij hier de ruimte om zich in úw ziel te nestelen. Al dan niet verhelderen zij uw visie op wat komt, of u het wilt geloven of niet.

Zo overkwam míj, bijvoorbeeld, eens dit:

De exacte dag en het tijdstip kan ik mij niet meer voor de geest halen.
Wat ik mij wel kan herinneren is dat de voorstelling zich in alle heftigheid aan mij opdrong. Geen paniek. Nee, een helder beeld. Een ingeving.
In kleur maar vooral in vorm drong het beeld zich geluidloos aan mij op. Dan kun je niet anders dan naar potlood en papier grijpen om een snelle schets te maken, wat ik dan ook deed. Met daarbij een paar aantekeningen, verwijzingen naar de kleuren.

Dit overkwam mij toen ik 29 was.

Anderhalve maand geleden, 32 jaar later.

De gelegenheid bood zich aan om de schets die ik toen gemaakt had uit te werken tot het schilderij wat u op deze expositie kunt bekijken. Klaar voor interpretatie. Want, wat roept het beeld op? Wat roept het beeld aan?

Een dergelijke voorstelling moet toch te verklaren zijn? Dit beeld. Mijn visioen. Een duivels gedrocht dat voor mij de angst van alle tijden verbeeldt. De beklemming kan zich in elke situatie manifesteren, zich aan je vastgrijpen en de intentie hebben je niet meer, nee nooit meer los te willen laten. De angst, de gedachte, die verbeelding die schreeuwt dat je alles los móet laten. Je níet moet hechten. Je níet moet verbinden.

Ik kan nu het beeld klaren. Het was naar ik meen, mijn onderbewustzijn die de voorstelling op een onvoorspelbare manier opdrong aan mijn bewustzijn. Ik kan nu makkelijker afstand nemen van dit visioen.
Het wees mij tenslotte de weg naar de liefde.

Dit is een voorbeeld uit eigen ervaring. Hoe een mens bij leven een ‘mystieke’ belevenis kan hebben.

De kunstwerken die u hier aantreft zijn, naar ik mag aannemen, ook door bovennatuurlijke inmenging tot stand gekomen. Kunstenaars zijn tenslotte, door de eeuwen heen, wonderlijke exponenten van de menselijke soort. Zijn er niet al kunstenaars die experimenteren met geestverruimende middelen om in de meest ideale toestand te belanden om wonderlijke, geestelijke vergezichten te kunnen ervaren en deze vervolgens te verwerken tot een kunstwerk.

Dan zijn het wel de creatieve geesten die voldoende hebben aan welgeteld één tik van de molen die hen profetische ingevingen verschaft en laat uitwerken tot wonderlijke verklaarbare of onverklaarbare werken.

Welnu.

De komende periode kunt u zich hier laten inspireren, vergapen aan visoenen. En kunt u zich verdiepen in de toestand waarin de kunstenaar zich mogelijkerwijs heeft moeten bevinden bij de totstandkoming van zijn kunstwerk.

Vandaag kunt u zelfs de zieners zelf aan de tand voelen over hun verschijningen.
Kunstwerken waar voorspellende vermogens aan toegeschreven worden.

Vraag het hen. Kunstwerken hebben u tenslotte iets te vertellen. Zo ook de kunstenaar, te weten de profeet.

Rest mij u veel prikkelende genoegens toe te wensen bij het ervaren van de aanwezige visionaire kunst en wie weet stapt u zo dadelijk verlicht naar buiten en beseft u dat alles wat u gezien heeft en verteld werd, ontsproten is aan dwaalgeesten met een overdaad aan fantasie.

Verklaar ik deze expositie gewoon …. domweg voor geopend!!