juni 2021

Galerie de waag is weer open!

Nadat wij ruim zes maanden alleen op afspraak bezoek hebben mogen ontvangen in onze expositieruimte, staat onze deur nu weer open voor publiek. We zien u graag weer terug in DE WAAG!

de kloostergangen zijn weer te bezoeken!

De Kloostergangen zijn weer te bezoeken en de openingen zullen ook daar weer plaats kunnen vinden. Wel met in achtneming van de afspraken die gemaakt zijn met de Gemeente Haarlem.

Voorzitter KZOD,
Ellen Wolff