Ellen Wolff leidde burgemeester Jos Wienen rond in de Waag. Hij reageerde enthousiast op de geschiedenis van onze vereniging die terug gaat tot 1821.