Tweehonderd jaar geleden splitste Kunst Zij Ons Doel zich af van het tekencollege Kunstmin en Vlijt (1809-1826), dat op haar beurt weer voortkwam uit de Haarlemse Teekenacademie (1772-1795).

In 1821 wordt de nieuwe kunstenaarsvereniging KZOD opgericht en de lange koppeling van kunstonderwijs en kunstbeoefening los gelaten.

Vanaf 1848 vinden op twee avonden in de week de tekenavonden plaats en tot de dag van vandaag wordt er tweemaal in de week getekend in de tekenzaal van de Waag. Met uitzondering van dit afgelopen jaar, het jaar waarin een virus ons leven beheerste en vooral ook het jaar waarin KZOD 200 jaar bestaat.

Vormt dit tijdsgewricht een keerpunt in onze samenleving?
Hoe beleven kunstenaars deze tijd, heeft het invloed op hun werk? Hoe zullen wij in de toekomst kunst beleven, ervaren, zien en maken?

104 Kunstenaars, leden van KZOD, hebben in beeld en woord bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek.

De samenstelling was in handen van Marion Boon, Marie-Thérèse Dijkman, Marcel Kooij en Otie van Vloten.

Dit Kunstboek is voor 30 euro te koop.
Het bedrag graag overmaken op rekeningnummer NL52 INGB 0000 1514 71.
Ten name van: VERENIGING VOOR BEROEPSKUNSTENAARS KUNST ZIJ ONS DOEL
Graag vermelden dat het om de bestelling boek 200 Jaar KZOD gaat.

Na betaling zijn de boeken op te halen bij Otie van Vloten,
Van Merlenlaan 29, Heemstede.  Tel: 0621278388.

ISBN 978-90-90-34958-9

Voor- en achterkant boek 200 jaar KZOD