Foto: Wim Ruigrok, Ellen Wollf met ledenboek

Onder de knop zit het artikel van Hans Kuiper dat in december 2021 verscheen in het blad Articula.

Voorzitter Ellen ontving Hans Kuiper in haar atelier om een interview met haar af te nemen in het kader van 200 jaar KZOD.