Tijdens de algemene ledenvergadering van 21 maart werd stilgestaan bij het aftreden van twee bestuursleden. Afke Spaargaren maakte 18 jaar deel uit van het bestuur, Otie van Vloten 2 jaar.