Op bovenstaande foto toont de echtgenote van Leo, Ada Kors, trots de erepenning.

Zondag 14 november 2021 was de opening van de expositie “ In Memoriam Leo van Velzen”. Deze opening vond plaats in besloten kring.
Leo kun je zonder meer als een van de “kopstukken” van KZOD kwalificeren. Aimabel, deskundig en met een tomeloze inzet voor onze vereniging.
Daarnaast levenslustig en uitbundig. En een groot voorzitter gedurende een tiental jaren.

Het bestuur vond het passend Leo van Velzen in ons kroonjaar, 200 jaar Kunst Zij Ons Doel, postuum te benoemen tot erelid van de vereniging en heeft de opening van de expositie gekozen als een passend moment daarvoor.

De bij het erelidmaatschap behorende erepenning is afgelopen zondag uitgereikt aan Ada Kors, echtgenote van Leo, waarna de tentoonstelling op gepaste wijze is geopend door de Voorzitter Ellen Wolff en door Arjan Bosch verrijkt met poëtische ingevingen.

Het Bestuur

Het openingswoord van voorzitter Ellen Wolff [pdf]

De poëtische voordracht van Arjan Bosch is hier te lezen.
Deze voordracht heeft hij eerder voorgedragen ter nagedachtenis aan Leo van Velzen ter gelegenheid van de In Memoriam expositie in de Kloostergangen van Stadhuis Haarlem