Blijf op de hoogte van ons nieuws over bijzondere verhalen, activiteiten, exposities, lezingen, workshop enz. van KZOD. De nieuwsbrief wordt 1x in de vier tot zes weken per e-mail verstuurd en is te vinden op onze website www.kzod.nl

Social media
Volg ons via social media. We zijn actief op Facebook kzodfacebook.nl en via Instagram op gallerydewaag en dekloostergangen

Praktische informatie
Tot nader order zal Galerie de Waag en de Teekenzaal gesloten zijn.
Raadpleeg onze website www.kzod.nl voor de actuele informatie.
Om op de hoogte te blijven van de exposities die wij in het vooruitzicht hebben kun je het beste onze website bezoeken.

Mededelingen van het bestuur

Nieuwe secretaris
Per 19 februari is Michiel van Hees onze nieuwe secretaris. We zijn erg blij met zijn komst en hopen dat hij een mooie tijd mag meemaken met onze vereniging.

Michiel, taxateur in kunst, antiek en inboedelgoederen, zal zich op 23 februari via De Salon aan ons voorstellen.

 

Mededelingen van het bestuur

Nieuwe secretaris
Per 19 februari is Michiel van Hees onze nieuwe secretaris. We zijn erg blij met zijn komst en hopen dat hij een mooie tijd mag meemaken met onze vereniging.

Michiel, taxateur in kunst, antiek en inboedelgoederen, zal zich op 23 februari via De Salon aan ons voorstellen.

De SALON
Dinsdag 23 februari zal er om 17:00 uur weer een digitale Salon zijn. Er zal iets verteld worden over de website en KZOD-lid Reina de Haan komt aan het woord.

Website / PR Commissie

Wellicht ten overvloede wil het bestuur jullie nogmaals wijzen op de website, waar exposities digitaal te zien zijn. Zo blijf je, ondanks de lockdown, toch op de hoogte van het werk van andere kunstenaars. Daarnaast is onze website een informatief medium. Sarah Maernhoudt gaat vanaf heden in samenspraak met Michiel de persberichten verzorgen.

Rob van Bruggen en Herman van den  Heuvel ontwierpen een nieuw logo. Dit logo zal vanaf heden een jaar lang ons jubileumlogo zijn.

Jubileumjaar

Het bestuur ziet voorlopig geen reden om ons lustrumjaar uit te stellen en in diverse commissies wordt er dan ook hard gewerkt om er een mooi feest van te maken.

In een speciale nieuwsbrief zul je binnenkort op de hoogte gebracht worden van alle ontwikkelingen tot dusver. Voor nu is het alvast leuk om te weten dat alle 114 leden één werk kunnen inleveren om te laten hangen of staan in de Kloostergangen tijdens onze openingsweek in september. Maar… daarover later meer.

Waagmeester

Even naar De Waag lopen om iets te halen, neer te leggen, of wat dan ook? Dat kan natuurlijk, maar stel hier onze Waagmeester Arnold Janssen altijd van op de hoogte. Bij calamiteiten zoals brand, instortingen, enz. moet Arnold de politie kunnen vertellen of er mensen in het gebouw zijn. .

Onze maandelijkse boekentip

“Elke stap is een volgende”
van Dhr. L.H.M.P. (Leo) Delfgaauw

Een narratief-biografisch onderzoek naar levenslang en levensbreed leren in de gevorderde beroepspraktijk van beeldende kunstenaars.

In de kunstwereld is er over het algemeen veel interesse voor jonge talenten. Maar hoe ligt dit voor oudere kunstenaars? Vaak worden ze vergeten en soms worden ze ontdekt. Delfgaauws onderzoek gaat uit van vragen over de beroepspraktijk van gevorderde beeldend kunstenaars in Nederland. Achttien kunstenaars vertellen over hun artistieke praktijk en over hun loopbaan. Hun verhalen vormen de basis van een onderzoek waarin de artistieke praktijk vooral als een voortgaand leerproces wordt beschouwd. Door alles wat ze maken, leren kunstenaars immers telkens weer bij. Zo bouwen ze ervaring, kennis en inzicht op. Maar feitelijk bouwen ze ook hun identiteit op. Iedere kunstenaar profileert met zijn of haar werk zich zelf. Dit ‘zelf’ is een belangrijk begrip omdat het in essentie altijd sociaal is: ook een kunstenaar is geen geïsoleerd individu, maar juist een sociaal persoon die zich enkel kan profileren in de uitwisseling met anderen. Vanuit dit perspectief is het interessant om te bekijken hoe de artistieke praktijk functioneert en hoe kunstenaars zich hierover uitspreken. En vooral ook welke betekenis leeftijd en ouder worden hierbij hebben. Artistieke praktijk, leren en ouder worden zijn met elkaar verweven tot één rijk patroon van persoonlijke ontwikkeling. Het ‘zelf’ zet voortdurend stappen waaruit weer nieuwe richtingen worden gevonden. Elke stap is dus een volgende… De levensloop van kunstenaars, hun ouder worden en zelfprofilering vormt een bron van inspiratie en voorbeelden voor anderen.

Het bestuur