Exposities KZOD in De Waag en De Kloostergangen

Het thema van de Open Monumentendagen luidt dit jaar “Iconen & Symbolen”, thema van dit landelijk evenement waar de kunstenaarsvereniging KZOD, residerend in De Waag, al gedurende vele jaren een speciale tentoonstelling aan wijdt. De 14 deelnemende leden exposeren hun werken evenals voorgaand jaar zowel in de Waag aan het Spaarne als in de Kloostergangen van het Stadhuis aan de Grote Markt. Iconen & Symbolen: beelden en tekens met een bijzondere betekenis. In monumenten zie je ze overal: van binnen en van buiten, in ornamenten, in reliëfs, in schilderijen. De monumenten zelf kunnen ook iconische waarde hebben in het landschap of in de stad, zoals kerktorens, stadhuizen en kastelen. Volop inspiratiebronnen voor de deelnemende exposanten.

Een aantal beeldend kunstenaars zijn vooral door concrete onderwerpen geïnspireerd: in de werken van Francisca Janssen (Hoofddorp) staan rozen als symbool van de liefde, maar ook als symbool van onschuld, schoonheid en vergankelijkheid centraal, Jan Nijland (Hoorn) ziet het huis als symbool van bescherming, beschutting en warmte . Steven Blad (Hoofddorp) presenteert foto’s van lettertekens en cijfers die op de muren van oude fabrieken, mijnen en werktuigen een bijkans iconische betekenis krijgen. Voor Lizan van Dijk (Haarlem) symboliseren oude treinstations de tijd en het reizen van vroeger en nu.

Albert Röllich (Heemstede) schildert symbolen op muren waar de kijker een eigen betekenis, interpretatie aan kan geven. Helene Koopmans (Amsterdam) toont ons Johannes de Doper in volledige vervoering waarbij het gezicht vervormd wordt door zijn visioenen. Bijzonder is eveneens de foto van Rob van Bruggen (Haarlem) waarbij hij de appel als symbool van verleiding en de zucht naar steeds meer rijkdom in de Gouden Eeuw toont. En de kraai de welsprekendheid, kennis en sluwheid in deze eeuw weergeeft.

Arjan Bosch (Haarlem) toont in zijn werk de schilderskwast als symbool en icoon van de schilderkunst, want zoals hij stelt: wat een pen of tegenwoordig een toetsenbord voor een schrijver is, is een kwast voor de schilder. Zoals Arjan stelt: een teken, een beeld zoals een kwast kan tot fantasievolle associaties leiden.

Zowel in de Waag (Spaarne 30) als in de Kloostergangen (Grote Markt 2) worden werken gepresenteerd van Steven Blad, Arjan Bosch, Rob van Bruggen, Walter van Dieren, Lizan van Dijk, Josee Gouda, Francisca Janssen, Helene Koopmans, Coby Kluitman, Ria van Kooten, Jan Nijland, Albert Rollich, Marion Ruting en Marja Verhage.

Een wel heel bijzondere activiteit vindt gedurende beide “open dagen” (zaterdag 10 en zondag 11 september) in de tekenzaal van De Waag plaats. Bezoekers worden uitgenodigd met behulp van goudverf naar eigen inzicht iconen op blanco bierviltjes te schilderen. De creaties vormen tijdens beide “open dagen” een integraal onderdeel van de tentoonstelling.

De feestelijke opening van deze tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 9 september a.s. om 16.00 uur in de Kloostergangen. De opening zal geschieden door Jur Botter, Wethouder Kunst en Cultuur van de Gemeente Haarlem. De tentoonstelling is in de Waag vanaf donderdag 8 september tot en met zondag  25 september (vanaf 13.00 tot 17.00 uur) te bezichtigen en in de Kloostergangen gedurende werkdagen (tussen  08.00 en 17.00 uur) vanaf donderdag 8 september t/m vrijdag 28 oktober. Beide locaties zijn op zaterdag 10 september vanaf 10.00 uur en op zondag 11 september vanaf 12.00 uur geopend. Voor verdere informatie: www.openmonumentendag.nl , www.facebook.com/kunst.zijonsdoel  en www.haarlem.nl

Helene Koopmans

Helene Koopmans

Rob van Bruggen

Rob van Bruggen

Steven Blad

Steven Blad

Albert Röllich

Albert Röllich

Arjan Bosch

Arjan Bosch

 

Jan Reijnders