Kunstkring De Acht is een kunstenaarsvereniging van 75 jaar oud, maar nog altijd springlevend. In 1939 verenigden acht bekende tekenaars en schilders zich vanuit Kunst Zij Ons Doel, de oudste kunstenaarsvereniging in Nederland, tot een nieuwe groep beeldend kunstenaars. De doelstelling was om samen zelfstandig te tekenen naar model. Atelierruimte werd gevonden boven een smederij op de Baljuwslaan.

Onder de leden van Kunstkring De Acht zien we veel namen van bekende kunstenaars, Cor Mandersloot, Joop Stoffels, Roelof Klein, Josef Santen, Herman Stel, Cor Hak. Vermeldenswaard is ook ons dit jaar ontvallen erelid Loek Tinmmerman, die maar liefst 72 jaar lid is geweest.

In de hongerwinter van 1944/1945 werden de wekelijkse bijeenkomsten enige tijd gestaakt. Pas in de loop van 1945 werd de draad weer langzaam opgepakt. Na een aantal jaren verhuisde Kunstkring De Acht naar een zolder van een school aan de Nieuwe Gracht. Leuk om te vermelden dat een van de leden een hete luchtkanon had geregeld om de modellen en de tekenaars warm te houden.
Een aantal verhalen uit die tijd zijn opgetekend door Anne Rose Oosterbaan.
Ook moest de vereniging weg van de gemeente Haarlem, waarna Rien van der Veen, een van de vanouds enthousiaste leden, uiteindelijke uitkwam bij de vrienden en collega,s van Kunst Zij Ons Doel in De Waag aan het Spaarne, waar tot de dag van vandaag op de prachtige sfeervolle tekenzolder wordt gewerkt. Net als de meeste kunstenaar in die tijd, was ook voor het merendeel van de kunstenaars van De Acht de werkelijkheid altijd het uitgangspunt. Dit gold ook voor een van de iconen uit de Haarlemse kunst, Kees Verwey ( 1900-1995). Kees Verwey heeft les gegeven bij De Acht en, bijzonder, hij heeft hier zijn vrouw Jeanne Tilbusscher ontmoet. (Hij was overigens ook lid van de KZOD.) Over zijn plaats in de schilderkunstige ontwikkeling zei Verweij ooit: “ik ben een van die kunstenaars wier schitterende toekomst in het verleden ligt”.

Vanaf 20 november t/m 7 december nemen alle huidige leden van de Kunstkring deel aan een jubileumexpositie.