‘Haarlem Verbeeld’ door 30 kunstenaars

Op initiatief van de kunstenaarsvereniging “Kunst Zij Ons Doel” (KZOD, van De Waag aan het Spaarne) kwam een samenwerking tot stand met het Grafisch Atelier Haarlem.  KZOD dateert al van 1821 en is daarmee één van de oudste kunstenaarsverenigingen van ons land. Het Grafisch Atelier Haarlem opende pas een jaar geleden, in 2016, zijn deuren in het kunstenaarscentrum het “Hoofdkantoor” in de Waarderpolder. De oudste en de jongste loot aan de stam van artistieke organisaties vinden elkaar in een gedeeld thema. En dat mondt uit in een gezamenlijke expositie, samengesteld door gastcurator Michelle Baudet, in de Kloostergangen van het stadhuis van Haarlem. Met dit initiatief wordt een eeuwenoude Haarlemse traditie op het terrein van grafiek en drukwerk weer terecht onderstreept. Waren de oude technieken en de prachtige persen vooral ambachtelijk, in combinatie met nieuwe en digitale middelen zijn ze tegelijkertijd weer helemaal modern. Het Grafisch Atelier is daarmee een nieuw sieraad voor de stad, met vertrouwde wortels uit het verleden.

Hoe kijken die kunstenaars naar de stad, of hoe denken zij een denkbeeldige uitdrukking te kunnen geven aan hun gevoel over die woonplaats? In een aantal gevallen bleek daarbij een kruisbestuiving mogelijk tussen beide organisaties. Het werk van Connie Vlasveld:  “Ja ik wil”, is een grafisch vormgegeven beeld van een huwelijksceremonie dat ook symbool  staat voor die samenwerking. De idyllisch mooie straatjes van de Haarlemse binnenstad van Anna Fokkema contrasteren met de gestileerde flats van Schalkwijk van Aureen Harthoorn. Is de door muggen geplaagde knappe Haarlemse manlijke “mug”, van Anaz Jacob, dezelfde als die waarvan Linda van Bruggen ons een inkijkje in de hersenen geeft?

Afgelopen vrijdag werd dit unieke samenwerkingsproject van 30 beeldend kunstenaars geopend door burgemeester Jos Wienen.  In zijn openingstoespraak beklemtoonde Dhr. Wienen de bijzondere relatie van de stad Haarlem met de firma Enschede en het feit dat het grafisch atelier in deze historische voetsporen is getreden.  Voorts verwelkomde hij de weduwe Enschede als bijzondere gast en vestigde daarbij tevens de aandacht op het borstbeeld van haar overleden echtgenoot, een zeer toepasselijke inbreng van beeldhouwster Ellen Wolff. De tentoonstelling in de Kloostergangen (Grote markt 2) is tot en met vrijdag 12 mei 2017 te bezichtigen. Geopend tijdens werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Zie verder: https://www.facebook.com/