Een ieder schijnt een ander licht!

Gedurende de komende zomerweken exposeren 10 leden van de Haarlemse kunstenaarsvereniging KZOD in de  Kloostergangen van het Haarlemse Stadhuis met werken onder een overkoepelend thema: “Een Ander Licht”. Een thema dat nieuwsgierig maakt naar wat voor schilderijen en beelden men in deze historische ruimte kan verwachten. Over de invloed, de rol, het effect en de toepassing van licht wordt in de literatuur over “Licht in de Kunst” uitvoerig gediscussieerd. Veel “lichtsoorten” passeren daarbij de revue zoals zijlicht, mee-licht, tegenlicht, strijklicht en glimlicht. Daaraan gerelateerd zijn uiteraard begrippen als lichtval, belichting, schaduwwerking, weerspiegeling en reflectie.

Een belangrijk aspect in de literatuur is voorts het verschil tussen de natuurlijke lichtbronnen (waarbij zon en maan uiteraard de belangrijkste bronnen zijn) versus de kunstmatige lichtbronnen. Arjan Bosch weet beide soorten licht treffend in een werk te vangen: de Haarlemse BAVO in het licht van de ondergaande zon wordt vanuit het dak ook op kunstmatige wijze verlicht. Daarnaast toont Arjan een werk waarin een andere associatie met licht een rol speelt te weten licht als uitstraling van het goddelijke, in dit geval de zoon, hoe imperfect ook, als een (bijna) goddelijk wezen!  Arnold Janssen toont onder meer een bijzonder werk waarin een symbolisch element verborgen is: een lichtbron in een glazen bol naast een duistere glazen bol waarin het licht gedoofd wordt! Vooral voor de fotograferende exposanten vormt licht een dankbaar onderwerp. Met onderling duidelijk een afwijkende benadering van het element licht in hun foto’s. Waar Rob van Bruggen in bepaald werk de nadruk legt op puur het diffuse licht, weet Adriaan Brand op zijn manier een suggestie van natuurlijk licht op geheel andere wijze te bewerkstelligen. Eline JJ  tot slot toont in haar foto op de voorkant van de uitnodigingskaart een ware explosie lichteffecten. Voor Eveline Vos, Marja van Bezu en Sam de Jongh ligt het heel eenvoudig: licht maakt kleuren en vormen gewoon zichtbaar.

De exposerende kunstenaars zijn Marja van Bezu, Arjan Bosch, Adriaan Brand, Rob van Bruggen, Eline J.J, Arnold Janssen, Sam de Jongh, Marianne Termorshuizen, Eveline Vos en Ellen Wolff.

De tentoonstelling in De Kloostergangen (Grote Markt 2) is gedurende alle werkdagen (van 08.00 uur tot 17.00 uur) te bezichtigen vanaf woensdag 19 juni t/m vrijdag 26 juli.

De opening wordt verricht door Arjan Bosch en vindt plaats op vrijdagmiddag 21 juni om 16.00 uur.

Zie ook www.facebook.com

Rob van Bruggen - Anna

Rob van Bruggen – Anna