Mijn werk gaat over de mens. Over zijn angst, zijn kwetsbaarheid, zijn verval en naderende dood.
De beelden tonen vaak gewond, daarmee probeer ik de kwetsbaarheid van ons mens-zijn te benadrukken.
Ieder mensenleven weet wat lijden is en hoe ons dat confronteert met onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid.
Ziekte, pijn, dood, ze overkomen ons zonder dat we daar vat op hebben. Schuldeloos lijden.
De ondefinieerbaarheid, het isolement, het verval en het schuilgaan achter een zweem van angstig afwachten.
Ik weet het, ik zag het. Kwetsbaarheid, sterveling zijn, dat hoort bij mij. Het is mijn verhaal.

Engelandlaan 276
2034 NJ Haarlem
06-18540934
e-mail
www.marietheresedijkman.nl