Woensdag 26 mei werd er weer een mooie sfeervolle Zoom Salon houden!

Bij uitzondering dus niet op de gebruikelijke dinsdag!

In de Salon was Jeanette Laros aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Jeannette had een mooi verhaal met haar ervaringen en vertelde ook over haar workshops in Florence.

Van begin tot eind waren we met 12 leden

Voorzitter Ellen Wolff

Jeanette Laros, zelfportret, staand