Henk Ames was jarenlang leraar tekenen en handvaardigheid aan het Amsterdams Lyceum, Gimnasium Felisenum te Velsen en het eerste Christelijk Lyceum te Haarlem.

Zijn leraren waren de Haarlemse leraar Tom Schutte en de Amsterdamse schilder Gerrit van ‘t Net.

Henk was lid van de Amsterdamse vereniging Sint Lucas.