De kracht van de uitwisseling

De viering van 50 jaar Turkse Haarlemmers, geïnitieerd door de Stichting Haarlem-Emirdag, en de landelijke viering van 400 jaar samenwerking tussen Nederland en Turkije, stond voor de Haarlemse kunstenaarsvereniging Kunst Zij Ons Doel, kortweg KZOD, in het teken van uitwisseling van kunst en kunstenaars.
Doel van het project, dat nog steeds loopt en zich als een olievlek uitbreidt, is over de grenzen van religie, taal en politiek heen te kijken en via de kunst een brug te slaan tussen bevolkingsgroepen. Hierdoor kan een bijdrage geleverd worden aan wederzijds begrip, waardering en bewustwording.
KZOD wil door middel van de kunst de gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met elkaars achtergronden. Er zullen ideeën en ervaringen uitgewisseld worden en een ieder kan participeren in een diversiteit van kunst- en cultuuruitingen. Wederzijds begrip en duurzame contacten zullen ontstaan.

Herkomst en Bestemming

Een belangrijke vorm van migratie is de vlucht van het platteland. Deze vindt overal in de wereld plaats en leidt tot verstedelijking. Migratie staat ook voor de overgang van een agrarische naar een industriële samenleving. Het geld, de mensen en de kennis verdwijnen van het platteland en gaan naar de stad waar een volledig nieuwe ontwikkeling in gang wordt gezet. Traditionele culturen staan onder druk, verdwijnen of moeten plaats maken voor een moderne stedelijke cultuur; de agrarische samenleving, die voor een belangrijk deel zelfvoorzienend was, verandert in een geldeconomie die langzamerhand steeds globaler en internationaler wordt. De Turkse migratie naar de steden en naar Europa staat als prototype voor deze ontwikkeling.
Het thema van de expositie is ‘Herkomst en Bestemming’. Veel emoties zijn gekoppeld aan een plaats. De plaats van geboorte of een plaats waar je naar toe gaat. We veranderen constant van plaats en emoties. Heimwee en verlangen begeleiden ons. Migratie is een concrete maatschappelijke vorm, waar ook heel veel maatschappelijke aspecten aan verbonden zijn.
De Turkse begrippen hiervoor hebben een nog sterkere emotionele lading. Het gaat om het Turkse begrip sila, hetgeen de roots aanduidt, het startpunt, de bron, daar waar het is begonnen, tegenover het begrip gurbet: heimwee, lijden, verdriet, verlangen. In veel Turkse poëzie zijn deze begrippen terug te vinden, uiteindelijk vormen sila en gurbet niet af te wenden elementen van het leven en de continuïteit daarvan.

In bijgaand expositie-overzicht is te zien hoe het project is gegroeid en nog steeds groeit. Op initiatief van de omvangrijke Turkse gemeenschap in Brussel, zal een vervolgexpositie door KZOD-leden in samenwerking met Turkse kunstenaars daar op 21 maart 2013 een nieuwe impuls geven aan het project. Tenslotte zijn er voorbereidingen in gang gezet voor een vervolg in Den Haag, ter ondersteuning van het Nederlands Turks Museum in oprichting. Zo is de uitwisseling tussen kunst en kunstenaars een langlopend project geworden, waarin steeds een stapje verder wordt gezet. We hopen hiermee ook bij te dragen aan meer onderling begrip, respect en vooral ook hieruit nieuwe inspiratie te vinden in verder ontwikkeling van kunst en verspreiding daarvan.

Expositieoverzicht uitwisseling Turkse en Haarlemse kunstenaars

Deelnemende kunstenaars aan de verschillende fases van het project:

KZOD en gastkunstenaars
Steven Blad
Willemien Spook
Connie Vlasveld
Ahmet Palaz
Bulent Evren
Ria van Kooten
Joep van Opzeeland
Jacqueline van Rosmalen
Afke Spaargaren
Muharrem Tektas
Leo van Velzen
Hannes Kuiper
Christine Peursum
Mustafa Sener
Peter Groot
Hakan Temel
Lotte van Leengoed
Anneloes Groot
Christine Bangert

Kunstenaars uit Emirdag
Ozkan Akgun
Nimet Civrilli
Adnan Durmuz
Semsettin Edeer
Ismail Yigit

Kunstenaars In Brussel : 4 personen extra
Turkse kunstenaars in de uitwisseling met Eskisehir : 13 personen extra